รายละเอียดราคา

อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1
เป็นอาคารสำนักงานรวมพื้นที่จอดรถให้เช่าทั้งสิ้น 19 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่รวม 30,752 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า 14,808.21 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 7,743.79 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ 8,200 ตารางเมตร (220 คัน) เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา อาคารเลขที่ 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (เอส จี ทาวเวอร์ 2)

เป็นอาคารสำนักงานรวมพื้นที่จอดรถให้เช่าทั้งสิ้น 26 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่รวม 29,700 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า 12,681.04 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 7,148.96 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ 9,870 ตารางเมตร (220 คัน) เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา อาคารเลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  1. อัตราค่าเช่า อาคารเอส จี ทาวเวอร์ และเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ราคา 650 บาท/ตารางเมตร
  2. อัตราค่าไฟ อาคารเอส จี ทาวเวอร์ และเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ราคา 7 บาท/กิโลวัตต์
  3. อัตราค่าน้ำ อาคารเอส จี ทาวเวอร์ และเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ราคา 20 บาท/หน่วย
  4. อัตราค่าระบบปรับอากาศล่วงเวลา อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ราคา 1200 บาท/ชั่วโมง
  5. อัตราค่าระบบปรับอากาศล่วงเวลาอาคาร เดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ราคา 1800 บาท/ชั่วโมง

**หากมีผู้เช่ารายอื่นขอเปิดระบบปรับอากาศล่วงเวลา ในวันและเวลาเดียวกัน ราคาค่าบริการจะอยู่ที่ 1200 บาท/ชั่วโมง** 

พื้นที่ว่าง อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 (update:กันยายน 2557)

ห้อง ชั้น พื้นที่ (ตร.ม.) หมายเหตุ
2 2 659 กั้นห้อง
3A 3 216 กั้นห้อง
602 6 242 สภาพโล่ง
605 6 160 สภาพโล่ง
702 7 383 สภาพโล่ง
704 7 136.71 สภาพโล่ง
1702 17 189.85 กั้นห้อง
1801-2 18 589.94 กั้นห้อง
รวม 1,111.18

พื้นที่ว่าง อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (เอส จี ทาวเวอร์ 2) (update:กันยายน 2557)

ห้องชั้นพื้นที่ (ตร.ม.)หมายเหตุ
140214340.00 
150315170.00 
160116166.00 
1701-217170.00 
1704-517183.00 
1802-318291.32 
180518108.00 
2002-320227.27 
2005-620178.00 
210421105.00 
2304-623306.00 
รวม 2,244.59 

ต้องการติดต่อ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด อาคาร SG TOWER

อาคาร SG TOWER 161/1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330