ข่าวสาร

พิธีเปิดสำนักงานขาย โครงการ ทีเอฟดี2 อย่างเป็นทางการ

     บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล ได้จัดตั้งสำนักงานขายชั่วคราว โครงการ ทีเอฟดี2 บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี1,2 ขึ้น และในวันที่ 18 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ได้นิมนต์พรามหม์ปฏิหาริย์ สยมภพ เข้าทำพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นสิริมงคล ในพิธีดังกล่าว มีผู้บริหาร บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล ทั้งคุณอนุกูล อุบลนุช,คุณกฤตวัฒน์ เตชะอุบล,คุณรัชนี ศิวเวชช,คุณศิริพร ปิ่นประยงค์ และฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วย

JCK รับผลดีครม.ขยาย EEC ดันแลนด์แบงก์นิคมฯพุ่ง มั่นใจปี 63 ยอดขายที่ดิน 850 ไร่ แนะรัฐเร่งคลอดมาตรการดักทุนนอก

     นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เปิดเผยว่า การที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จาก 45,000 ไร่ เป็น 70,000 ไร่ นั้น ส่งผลให้จำนวนที่ดินรอการพัฒนา (Landbank) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขยับเพิ่ม จาก 2,000 ไร่ เป็น 5,000 ไร่ และจะเป็นปัจจัยหลักสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมากในปี 63 ขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณของทุนต่างชาติไหลเข้าลงทุนในประเทศไทย อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน ภายหลังสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกายังยืดเยื้อ ขณะที่ฮ่องกงประสบกับปัญหาความวุ่นวายภายใน “บริษัทฯได้รับผลบวก 2 ทาง จากพื้นที่รอการพัฒนาหรือ Landbankในมือของบริษัทฯขยับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาความวุ่นวายในฮ่องกง และสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกายังไม่มีข้อยุติ ส่งผลให้นักลงทุนต่างประเทศแสดงความสนใจต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าในปี 63 จะมียอดขายที่ดินราว 850 ไร่ …

JCK รับผลดีครม.ขยาย EEC ดันแลนด์แบงก์นิคมฯพุ่ง มั่นใจปี 63 ยอดขายที่ดิน 850 ไร่ แนะรัฐเร่งคลอดมาตรการดักทุนนอก Read More »

JCK เตรียมยื่นอุทธรณ์ฯ มั่นใจไม่ได้รับผลกระทบ

        วันที่ 2 ตุลาคม นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่่ผ่านมา ให้บริษัทเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนส์ เนื่องจากฝ่าฝืนกฎกระทรวงเพราะโครงการอยู่ติดกับซอยมหาดเล็กหลวง 2 มีเขตทางน้อยกว่ากฎหมายกำหนดคือต้องไม่น้อยกว่า 18 เมตรว่า เตรียมจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพราะโครงการนี้ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เนื้อที่ 67 ไร่เศษ อยู่ติดถนนราชดำริที่เป็นถนนสาธารณะที่มีเขตทางเกินกว่า 18 เมตร เป็นไปตามกฎหมาย โดยได้แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ดังกล่าวออกเป็นแปลงเล็กเพื่อปลูกสร้างอาคารต่างๆ โดยมีแนวร่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการโยธา ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ใช้แนวทางนี้ในการออกใบอนุญาตปลูกสร้างให้แก่อาคารต่างๆตลอดมา และบริษัทได้ก่อสร้างอาคารในลักษณะนี้ของโครงการดังกล่าวมาหลายอาคารแล้ว เหลือเพียงโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนท์ ที่เป็นอาคารพิพาทกับชุมชนในซอยมหาดเล็กหลวง 2 เป็นแปลงสุดท้ายของโครงการ ซึ่งมีความกว้างขนาด 12-13.57 เมตร เข้าสู่ที่ดินแปลงโครงการซึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎหมาย     …

JCK เตรียมยื่นอุทธรณ์ฯ มั่นใจไม่ได้รับผลกระทบ Read More »

“JCK”อุทธรณ์ศาลฯ

   “JCK”อุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด โครงการ มหาดเล็กหลวง เรสซิเดนส์ ระบุคดีถึงที่สุด น้อมรับคำสั่งศาล            นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (JCK)เปิดเผยถึงกรณีที่ ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเมื่อวันที่26 กันยายน 2562 ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการ มหาดเล็กหลวงเรสซเิดนส์ว่า ด้วยความเคารพต่อคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง แต่บริษัทยังไม่ เห็นพ้องด้วยกับคําพิพากษาดังกล่าว            ทั้งนี้เตรียมจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมีเหตุผลที่จะยื่นอุทธรณ์ดังนี้ ด้วยเพราะโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณามาจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ชํานาญการผู้มีความรู้ความสามารถมาจากหน่วย งานต่างๆร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาจากกรุงเทพฯในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้โดยชอบด้วยกฎหมาย            สําหรับกรณีที่ศาลปกครองกลางได้พิจารณาว่า โครงการของบริษัทอยู่ติดกับซอยหมาดเล็กหลวง 2 ที่มีเขตทางน้อยกว่า 18 เมตร จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ในประเด็นนี้บริษัทขอชี้แจงว่าที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน เลขที่2220 …

“JCK”อุทธรณ์ศาลฯ Read More »

JCK เซ็นสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ“กรมธนารักษ์” จังหวัดนครพนม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ จัดกิจกรรมเสวนาแสดงศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมีนางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นตัวแทนหน่วยงาน มี ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม และนักธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมการลงทุน ร่วมเป็นสักขีพยาน จากที่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งและดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมนั้นครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล มีเนื้อที่รวม ประมาณ 794.79 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ลงทุนในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยให้บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล …

JCK เซ็นสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ“กรมธนารักษ์” จังหวัดนครพนม Read More »

Scroll to Top