สถานที่ตั้ง

ตัวอาคารตั้งอยู่บนเขตปทุมวัน ที่สุดของแหล่งความเจริญ
ความสะดวกสบายในกรุงเทพฯ

100 เมตรจาก bts ราชดำริ

100 เมตรจากถนนราชดำริ

50 เมตรเข้าสู่ถนนหลังสวน

ตัวอาคารตั้งอยู่บนเขตปทุมวัน ที่สุดของแหล่งความเจริญ
ความสะดวกสบายในกรุงเทพฯ

100 เมตรจาก bts ราชดำริ

100 เมตรจากถนนราชดำริ

50 เมตรเข้าสู่ถนนหลังสวน

สิ่งอำนวมความสะดวกมากมาย

150 เมตรจาก royal Bangkok sport club

500 เมตรถึงสวนลุมพินี

1 กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลตำรวจ

1.1 กิโลเมตรถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

1.2 กิโลเมตรถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้องการติดต่อ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด อาคาร SG TOWER

อาคาร SG TOWER 161/1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330