พิธีเปิดสำนักงานขาย โครงการ ทีเอฟดี2 อย่างเป็นทางการ

     บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล ได้จัดตั้งสำนักงานขายชั่วคราว โครงการ ทีเอฟดี2 บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี1,2 ขึ้น และในวันที่ 18 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ได้นิมนต์พรามหม์ปฏิหาริย์ สยมภพ เข้าทำพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นสิริมงคล ในพิธีดังกล่าว มีผู้บริหาร บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล ทั้งคุณอนุกูล อุบลนุช,คุณกฤตวัฒน์ เตชะอุบล,คุณรัชนี ศิวเวชช,คุณศิริพร ปิ่นประยงค์ และฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *